Cysylltwch â ni

I gofrestru ar gyfer diweddariadau am brosiectau, cyflwyno ymholiad neu wneud cwyn, llenwch y ffurflen isod. Byddwn yn cysylltu â chi.

Os ydych yn cysylltu â ni ynglŷn â rhan benodol o’n taith ryngweithiol, nodwch y cod cyfeirnod sydd i’w weld ar waelod ochr chwith y blwch gwybodaeth.


*Meysydd gofynnol

Os byddai’n well gennych siarad ag aelod o’n tîm cysylltiadau cymunedol, ffoniwch ni ar 0800 319 6185 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am –5pm, gallwch adael neges y tu allan i’r oriau hyn). Rydym yma i helpu.

Fel arall, gallwch anfon neges e-bost atom ar [email protected] neu ysgrifennu atom yn Rhadbost NATIONAL GRID CR (does dim angen stamp).

Pwy i gysylltu ag ef os ydych yn dirfeddiannwr