Bydd gwaith yn cael ei wneud yn yr AGI presennol ger Tirley i addasu / uwchraddio offer, ond bydd yr holl waith hwn yn digwydd o fewn ffiniau presennol y safle. Gwneir y gwaith gan ddefnyddio’r trefniadau mynediad presennol.

Byddwn yn ymgysylltu â pherchenogion tir lleol wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau, ac mae’r Grid Cenedlaethol yn chwilio’n weithredol am ffyrdd o gyfrannu’n gadarnhaol at y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt.

Gweld y map