Bydd gwaith yn cael ei wneud yn yr AGI presennol ger Llanwrda i addasu / uwchraddio offer, ond bydd yr holl waith hwn yn digwydd o fewn ffiniau presennol y safle. Gwneir y gwaith gan ddefnyddio’r trefniadau mynediad presennol.

Gan mai gwaith ar raddfa fach fydd hyn, mae’n annhebygol y bydd unrhyw drigolion yn profi unrhyw aflonyddwch sylweddol o ganlyniad i’n gwaith.

Gweld y map