Mae’n bosibl y bydd angen ymestyn yr AGI presennol yng Nghil-ffriw i gynnwys offer ychwanegol ar gyfer rheoli pwysedd, ond nid yw hyn wedi’i gadarnhau hyd yn hyn. Beth bynnag, bydd y gwaith yn defnyddio’r trefniadau mynediad presennol.

Byddwn yn ymgysylltu ag unrhyw dirfeddianwyr lleol wrth i ni ddatblygu’r prosiect, ac mae’r Grid Cenedlaethol yn chwilio’n weithredol am ffyrdd o gyfrannu’n gadarnhaol at y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt.

Gweld y map