Byddwn yn addasu / uwchraddio offer yn yr AGI ger Alltwern o fewn ffiniau presennol y safle. Gwneir y gwaith gan ddefnyddio’r trefniadau mynediad presennol.

Gan mai gwaith ar raddfa fach fydd hyn, mae’n annhebygol y bydd unrhyw drigolion yn profi unrhyw aflonyddwch sylweddol o ganlyniad i’n gwaith.

Gweld y map