Yma, byddwn yn gosod offer ychwanegol o fewn ffin bresennol y safle. Gwneir y gwaith gan ddefnyddio’r trefniadau mynediad presennol.

Gan mai gwaith ar raddfa fach fydd hyn, mae’n annhebygol y bydd unrhyw drigolion yn profi unrhyw aflonyddwch sylweddol o ganlyniad i’n gwaith. Byddwn yn ymgysylltu â pherchenogion tir lleol yn ystod y cam cynllunio, ac mae’r Grid Cenedlaethol yn chwilio’n weithredol am ffyrdd o gyfrannu’n gadarnhaol at y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt.

Gweld y map